دعم

Pre-sales Support
دعم ما قبل البيع
Pre-sales Support
 • 1. Design consultation
 • 2. Drawing review
 • 3. Sealant recommendation
 • 4. Substrate experiment: compatibility test, adhesion test, pollution test
 • 5. Solution (sealant seam decoration)        
Pre-sales Support
 • 1. Product application consultation
 • 2. Coating Recommend
 • 3. Technical exchange
 • 4. Substrate test: compatibility test, adhesion test
 • 5. On-site trial guidance                                                                
In-sales Support
الدعم في المبيعات
 • 1. Construction training
 • 2. Process supervision
 • 3. Special treatment
 • 4. Rubber cutting spot check               
 • 1. Technical training
 • 2. Construction guidance
 • 3. Special Situation handling
 • 4. On-site service for major customers
 • 5. Joint exhibitions      
After-sales Support
دعم ما بعد البيع
 • 1. Issuing quality assurance documents
 • 2. Project return visits                                                 
 • 1. Issuing project documents
 • 2. Project return visits
 • 3. File storage